اتصال OpenVPN لینوکس

۶ تا فایل برای دانلود در زیر هست که باید دانلود کنید و همه را در برنامه وارد کنید

نصب از خط فرمان – ترمینال

sudo apt-get install -y openvpn

لازم است یکی از تنظیم کننده های آنتی فیلتر را دانلود کنید و معرفی کنید
cd /home
wget “یکی از شش فایل بالا که دانلود کرده اید برای اوپن وی پی ان”
unzip “فایل تنظیم کننده”
sudo openvpn –openvpn-mod1.ovpn

نمونه: در این نمونه مسیر کامل فایل تنظیم کننده که در دسکتاپ بوده است به برنامه داده شده است
sudo openvpn –config ~/Desktop/openvpn-mod1.ovpn